Bridgestone brengt een innovatief TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) op de markt in heel Europa om klanten met een wagenparkcontract nauwkeuriger bandenspanningsonderhoud te bieden. De serviceondersteuning wordt verleend door Truck Point. De banden die aandacht verdienen worden niet alleen geïdentificeerd, maar worden ook weer tiptop in orde gemaakt.

Twee belangrijke voordelen voor het wagenpark zijn een zo laag mogelijk brandstofverbruik en minder pechgevallen.

Onderzoek toont aan dat rijden op banden met een te lage bandenspanning zorgt voor een hoger brandstofverbruik en daardoor een hogere CO2-uitstoot. Een band met een aanbevolen spanning van bijvoorbeeld 9 bar verbruikt bij een spanning van 7 bar 5% meer brandstof.

“Uit intern onderzoek is gebleken dat wagenparken gemiddeld 25% aan banden met een minstens 10% te lage spanning hebben en 5% met een minstens 20% te lage spanning”, aldus Neil Purves, Senior Manager, Business Innovation, Commercial Products Division, Bridgestone Europe. “Bij dit ‘gemiddelde’ is het brandstofverbruik van het wagenpark 0,6% hoger dan wanneer alle banden de voorgeschreven bandenspanning hebben.”

Mankementen aan banden tijdens het rijden worden regelmatig veroorzaakt door banden die langzaam leeglopen: er kan wel al dagen of zelfs weken een spijker in de band zitten voordat er een merkbaar verlies in de bandenspanning wordt gesignaleerd. Vaak wordt het lek helemaal niet opgemerkt en wordt er doorgereden tot er zich een mankement voordoet en de bandenspanning snel daalt. In dit geval is het pechgeval niet alleen duurder dan het wisselen van een band, maar staat de auto ook stil tot er onderhoud is gepleegd en gaat de karkaswaarde verloren. Bovendien kan een klapband ervoor zorgen dat grote delen van de band op de weg terechtkomen, wat een gevaar voor andere weggebruikers oplevert.

“Het TPMS-systeem van Bridgestone kan vaak een langzaam leeglopende band als gevolg van een voorwerp dat in de band steekt, signaleren. Hierdoor kunnen ter plaatse reparaties worden uitgevoerd en worden hoge kosten door een pechgeval voorkomen”, aldus Neil Purves, Bridgestone Europe.

Naast de voordelen van een lager brandstofverbruik en minder pechgevallen heeft een band met een optimale bandenspanning een langere levensduur en is het karkas in een betere staat voor loopvlakvernieuwing.

Uit tests die het afgelopen jaar in Europa met duizenden TPMS-sensoren van Bridgestone zijn uitgevoerd blijken duidelijk de voordelen: “We waren direct geïnteresseerd toen we over dit systeem hoorden”, aldus Peter Eriksen, Technical Manager bij CDK, een van de eerste klanten die het TPMS van Bridgestone gebruikt. “Door toepassing van dit ontzettend eenvoudige systeem op alle banden van onze Arla-voertuigen in Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk besparen we jaarlijks 350.000 liter brandstof en 945 ton CO2-uitstoot. Het was een voor de hand liggend besluit. Bovendien kunnen we lekke banden sneller vaststellen en mogelijke pechgevallen onderweg voorkomen.”

Systeembeschrijving

Het systeem bestaat uit een sensor in het ventiel, een ontvangstpoort op de wagenparklocatie, een cloud-based datasysteem en de serviceprovider voor de banden.

De kleine sensor maakt gebruik van gepatenteerde technologie met een laag energieverbruik waarmee iedere 6 seconden een signaal kan worden verzonden, terwijl de batterij een levensduur van ten minste 3 jaar heeft. Er zijn drie versies ontwikkeld voor optimale montage, wat de wielstand ook is onder de vrachtwagen of bus. De sensor verstuurt naast gegevens over de bandenspanning en temperatuur ook een ID zodat de juiste spanning aan de juiste auto en wielstand kan worden toegeschreven.

De ontvangstpoort bestaat uit 4 torens die draadloos zijn aangesloten en op een batterij werken (met een op zonne-energie werkende lader). Wanneer een auto met TPMS-sensoren van Bridgestone door de poort rijdt, slaan de torens de bandengegevens op en sturen deze op gezette tijden naar de database van Bridgestone. Als er een lage bandenspanning wordt gesignaleerd, worden de gegevens direct verstuurd.

Een handheld-ontvanger zorgt ervoor dat het TPMS werkt met het T2i-systeem van Bridgestone. Dit is met name handig voor locaties waar een poort mogelijk onpraktisch is.

Het centrale T2s-datasysteem ontvangt gegevens van de poort of T2i en vergelijkt vervolgens de sensor-ID met de gegevens van het specifieke wagenpark, de auto en de wielstand om de aanbevolen bandenspanning vast te stellen. De meting van de bandenspanning geeft aan of de band regulier onderhoud nodig heeft, dan wel of er dringend actie moet worden ondernomen.

Wanneer er dringend actie moet worden ondernomen (bijvoorbeeld wanneer de bandenspanning 20% lager is dan aanbevolen), wordt er automatisch een bericht gestuurd naar de serviceprovider en de beheerder van het wagenpark, die er vervolgens samen voor zorgen dat de auto niet verder rijdt en een onderzoek wordt ingesteld.

De serviceprovider van het Bridgestone-wagenpark is getraind om de binnenkomende berichten te beheren en juist en tijdig de relevante actie te ondernemen.