Tyre Talk: FAQ

Q. Wat beschouwt u als bandfalen? Of plots drukverlies? Kan een DriveGuard-band alles aan?
A.

Gevallen van bandfalen die Bridgestone DriveGuard-banden kunnen weerstaan omvatten vrijwel elke schade die een band kan oplopen (doorboring, insnijding, barsten) eender waar op het loopvlak of de zijkant veroorzaakt door nagels, schroeven, scherpe stenen, glasscherven, staalplaten, metalen, gaten in de weg, stoepranden, ... die tot plots of geleidelijk drukverlies kunnen leiden. Als de band volledig in stukken gescheurd is, moet de band/velg uiteraard ter plekke vervangen worden.

TODO: Read less