Tyre Talk: FAQ

Q. Kunnen Bridgestone DriveGuard-banden hersteld worden?
A. Ja, maar alleen als de binnenbekleding van de band geen kreuken of afschuring vertoont en er geen “brokstukken” zijn. Merk op dat een Bridgestone DriveGuard-band op het gebied van herstelbaarheid als een normale band beschouwd moet worden en dat elke reparatie ook onder de wettelijke en technische verantwoordelijkheid valt van de persoon die de reparatie uitvoert. Na elke reparatie is Bridgestone niet meer verantwoordelijk voor de prestaties van de band. TODO: Read less