Tyre Talk

Bridgestone onthult “Our Way to Serve”

Bridgestone onthult “Our Way to Serve” en zet haar omvang en expertise in voor het bevorderen van een wereldwijd MVO-beleid. Wereldwijde uitdagingen rond mobiliteit, mens en milieu krijgen de prioriteit.

Bridgestone our way to serve

Bridgestone Corporation (Bridgestone) onthult haar inzet voor een verfijnd wereldwijd beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onder het motto “Our Way to Serve”. Dit beleid wordt gecentreerd rond drie prioritaire pijlers: mobiliteit, mens en milieu. Deze nieuwe inzet bouwt voort op tien jaar vooruitgang en kennis uit Bridgestone’s eerste MVO-programma, de 22 MVO Focuspunten. “Our Way to Serve” weerspiegelt de jarenlange filosofie van het bedrijf om de samenleving te dienen door een superieure kwaliteit en de erkenning dat de beste bedrijven niet alleen voor hun stakeholders zorgen, maar ook bijdragen aan een betere wereld.

We leven in een tijd van ongekende wereldwijde verandering. Of het nu gaat om de groeiende sociale ongelijkheid, de talloze effecten van globalisering of de gevolgen van klimaatverandering – de wereld wordt geconfronteerd met vele grote uitdagingen,” verklaarde Masaaki Tsuya, Global CEO en waarnemend Executive Officer van Bridgestone Corporation. “Ons team heeft altijd met hart en ziel haar verantwoordelijkheid opgenomen om duurzame ontwikkeling te bevorderen en mondiale problemen op te lossen, maar gaat zich nu vooral richten op de prioritaire gebieden waar Bridgestone’s toonaangevende schaal en unieke kennis de meeste invloed kan uitoefenen.”

Via innovatieve technologie zet Bridgestone zich in voor een eenvoudigere, veiligere en soepelere mobiliteit voor haar klanten. Voortbouwend op het enthousiasme van haar medewerkers om zich met mensen over de hele wereld te verbinden, werkt het bedrijf nu ook aan het bouwen van veiligere en gezondere gemeenschappen en het verbeteren van de toegang tot onderwijs. Wat het milieu betreft, blijft Bridgestone zich inzetten voor een duurzame samenleving door in harmonie met de natuur te werken, natuurlijke hulpbronnen naar waarde te schatten, en de uitstoot van kooldioxide te verminderen.

Bridgestone is een wereldwijde leider juist omdat onze medewerkers over de hele wereld creatief denken en geavanceerde technologie inzetten om de manier waarop mensen bewegen, wonen, werken en spelen te verbeteren,” voegde Tsuya nog toe.

In de loop van 2017 zullen de medewerkers van Bridgestone er hard aan werken om de milieudoelstellingen te verfijnen en meetbare Key Performance Indicators (KPI's) voor de prioritaire gebieden Mobiliteit en Mensen vast te leggen op basis van best practices en de banden met de belangrijkste stakeholders.

In samenhang met de nieuwe prioritaire gebieden werkt Bridgestone ook aan het versterken van fundamentele bestuurs-, compliance- en gedragskenmerken, zoals die verwacht mogen worden van elk verantwoordelijk bedrijf. Deze gemeenschappelijke beginselen – of managementfundamenten bij Bridgestone – omvatten:

  • Compliance, eerlijke concurrentie
  • Mensenrechten, arbeidspraktijken – aankoopbeleid
  • Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCP), risicobeheer
  • Veiligheid, beroepsmatige hygiëne
  • Kwaliteit en meerwaarde voor de klant 

Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 150 landen gelooft Bridgestone in de waarde van het opbouwen van relaties met en het leveren van bijdragen aan de lokale gemeenschappen waarin het bedrijf actief is. In haar Duurzaamheidsrapport wijst Bridgestone op de geleverde inspanningen bij het creëren van veiligere, gezondere en duurzamere gemeenschappen. 

Voor meer informatie over Bridgestone’s inzet voor MVO:Vivian van Kaam:

Bridgestone Europe NV/SA, Netherlands branche
Marketing passenger car tyres Netherlands
Marketing motorcycle tyres Benelux
PR & Communication Benelux
Tel. direct: +32 2 719 06 87 - M: +31 (0) 622 45 95 39
@: vivian.vankaam@bridgestone.eu

LEWIS:
Tel: +31 (0) 40 235 4600
@: BridgestoneNL@teamlewis.com